Kladsko - oblast za Orlickými horami, na severozápadě ohraničená Broumovským výběžkem, na jihovýchodě Rychlebskými horami. Poprvé jsem o něm četla asi v Babičce Boženy Němcové, taky o Hejšovině nebo Vambeřicích... Postupně se nám daří některá místa poznávat, ale ještě hodně nás toho čeká. V úterý, poslední říjnový den, podnikáme další "průzkum", tentokrát bez tandemu. Těsně po dramatickém víkendu (nedělní vichřice Herwart) se vydáváme na výlet do sousedního Polska. Je to opět studijní cesta nebo "školní" výlet - s VU3V, jedeme společně autobusem a cílem jsou dvě významné památky - zámek Marianny Oranžské v obci Kamieniec Zabkowicky a pevnost Srebrna Góra. 

 V minulosti, už někdy v 10. století, bylo Kladsko součástí českého království (i když polští Piastovci o něj občas usilovali), v pozdějších letech jako Kladské hrabství. To trvalo i za Rakouska-Uherska, a to až do roku 1742, kdy se po prohrané První slezské válce stalo součástí Pruska, po druhé světové válce v minulém století pak bylo stanovením hranice na Odře-Nise přičleněno k Polsku. Centrem oblasti je město Kladsko, leží na řece Kladská Nisa. I to je kronikářem Kosmou zmiňováno už někdy v 10. století, město leželo na Jantarové stezce. Celá oblast je hodně zajímavá z hlediska historického i turistického. Máme tu co poznávat :-).

Marianna Oranžská - holandská princezna (1810 - 1883), krásná, liberální a vzdělaná žena, se provdala za svého bratrance Albrechta Pruského, měli spolu pět dětí. Po patnácti letech se ale vztah rozpadl, Marianna se zamilovala do manželova tajemníka (Johannes van Rossum) a odešla s ním. Uchýlila se do obce Bílá Voda na Jesenicku, aby měla blízko ke svým dětem, které směla navštěvovat na zámku v Kamienci jen jeden den v měsíci, a to ještě pod policejním dohledem. Rozvod, který následoval, byl největším skandálem mezi šlechtou v 19. století. Marianna byla známá svou charitativní činností, s jejím jménem se i dnes setkáváme na informačních panelech např. v Bílé Vodě, ale i v Miedzygórze, kde z horské osady vybudovala lázeňské středisko, i na mnoha dalších místech. 

A právě zámek, kde Marianna žila před rozpadem manželství, si můžeme prohlédnout. Byl vybudován dle jejích představ, dokončen byl ale až po jejím odchodu. Rozsáhlá stavba se čtyřmi věžemi (uvnitř bylo 100 místností) byla obklopená parkem s řadou fontán. V roce 1945 zemřel poslední majitel bez dědiců, zámek byl koncem války rozkraden a zničen, teprve od roku 2013 tu probíhá rekonstrukce staveb i parku. Probíhat by měla snad až do roku 2030, ale už dnes stojí zámek za návštěvu.

Za historií o něco málo starší se přesouváme na pevnost Srebrna Góra. Byla postavená pruským panovníkem Fridrichem II. v letech 1763 - 1777 na obranu území převzatého Pruskem, na rozhraní Sovích a Bardských hor, jako největší horská pevnost, nejmodernější objekt v Evropě. Nikdy nebyla dobyta, obléhána byla jen v době napoleonských válek, kdy bylo zničeno město pod pevností - Silberberg. Průvodce je oblečen v pruské dobové uniformě a prohlídka je velmi působivá.

 

Fotogalerie: Výlet do Kladska