Přesně před rokem se Joža a Karel vydali na kolách do Turzovky - viz článek. Při setkáních party se občas na toto téma zavedla řeč - kdo další se přidá, kdo pojede vlakem, kdo jako doprovod autem, cyklisté od jara vydatně trénovali .... A jak to nakonec dopadlo?

V pátek 13. srpna už ve 3.45 vyrazili opět jen Jožo s Karlem, zvolili prověřenou trasu z loňska, našlapali celkem 264 km. Počasí bylo hodně teplé a slunečné. Do Turzovky dorazili asi o půl deváté večer a nejprve se zastavili (asi za účelem doplnění tekutin :-)) už tradičně v hospodě U Klaga.

V sobotu ráno se za nimi dvěma auty vydalo dalších osm účastníků, někteří dokonce naložili kola, aby si projeli alespoň posledních pár kilometrů přes česko-slovenskou hranici. Ještě jsme se zastavili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde v Dřevěném městečku právě probíhal jarmark s bohatým programem. Shlédli jsme vystoupení Stanley´s dixie, občerstvili se, prohlédli si kostel a zajímavou nabídku ve stáncích a s Jitkou zamířily ještě do Valašské dědiny, která je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Nebylo tu zdaleka tolik lidí jako v městečku, svezly jsme se s koňským povozem a prohlédly si některé chalupy.

Cyklisti odpoledne složili kola v obcí Bílá a zamířili do Turzovky. Tam jsme se navečer všichni setkali a ubytovali se v chatě Bukovina. Následoval pestrý program - v sobotu i v neděli jsme povečeřeli a poseděli v oblíbené hospodě u Klaga (diskotéka, harmonika) a setkali se s Jožovými nejbližšími. V neděli se v rámci 39. Beskydských slavností konal kulturní program, vzhledem k deštivému počasí v místním kulturním domě. Dopoledne jsme si poslechli řadu heligonkářů (v sále se dokonce objevil i slovenský prezident s doprovodem, který slavnosti navštívil a všichni chvíli sledovali probíhající program), odpoledne nás nadchly folklórní soubory.

V pondělí dopoledne se někteří z cyklistů vydali na kolách do Ostravice, kde jsme je pak už cestou domů naložili, my ostatní jsme ještě navštívili známé poutní místo na hoře Živčáková (788 m n. m. - je to součást Turzovské vrchoviny a nachází se 3 km od města). V letech 1958 - 1995 se tu údajně zjevovala Panna Marie s různými poselstvími a tak tu vzniklo známé mariánské poutní místo, které se nachází uprostřed smrkových lesů. Centrem je nově vybudovaná kaple, ve které se slouží mše svaté. Poblíž jsou tři prameny, ze kterých vyvěrá voda považovaná za léčivou. Původní je pramen Lurdské Panny Marie, později byly vykopány další dva, a to pramen Božího srdce a pramen Srdce Panny Marie. Kromě léčivé vody z pramenů jsme nedaleko kaple ochutnali ještě "Omšové" víno, pak v Turzovce poobědvali u Jožovy maminky (jako už předtím v neděli). Kromě řady dojmů jsme si odvezli ještě krabice čerstvě nasbíraných hub, v PET láhvích léčivou vodu, nakoupené sýry ....

Díky Jožovi za zorganizování celé akce a všem v Turzovce za mimořádnou pohostinnost.Fotogalerie: Turzovka 2010