Příjemné nedělní odpoledne 5. října 2008 jsme strávili s Bohoušem a Líbou. Navrhli nám návštívit arborertum ve Vysokém Chvojně.

Historie arboreta je spojená se záměrem tehdejšího majitele panství Vysoké Chvojno c. k. komořího, markraběte Alexandra Pallavicziniho vybudovat po roce 1884 na těchto pozemcích zámek a zároveň zámecký park. Ze zamýšlené stavby zámku však sešlo a uskutečnilo se pouze založení zámeckého parku - arboreta. Výsadbu arboreta provedl v letech 1886 – 1889 v anglickém slohu lesmistr Adolf Laufke Sandtner. Byly tady vysázeny stromy ze všech světadílů severní polokoule. V současné době se zde nachází celkem 62 druhů jehličnanů a 152 druhů listnatých keřů a stromů (informace z internetu).

Po procházce arboretem jsme ještě prošli blízkou rezervaci Buky.Fotogalerie: Arboretum Vysoké Chvojno 2008