Téměř do roka a do dne se Expedice osídlením povodí Orlic vrátila opět na Kateřinskou pouť do České Třebové. Že se pouti říká také "jabkancová" a co to jsou jabkance, jsem se snažila uvést v loňském článečku.

Scénář letošního pochodu byl loňskému podobný - sraz na vlakovém nádraží v České Třebové v 8 hodin ráno a přesun na náměstí. Při procházení mezi pouťovými stánky jsme nasávali nejrůznější vůně, ale nebyl čas, spěchali jsme :-). Pak zase kratičká exkurze na téma "jabkance", zájemci ochutnali a přesunuli jsme se ke kapli sv. Kateřiny.

Následující trasa se ale lišila - z Třebové jsme vyšli přes Rudoltičky a osadu Rybník do Třebovic. Nejprve jsme se zastavili u empírového kostela sv. Jiří, následně v místní restauraci. Obec Třebovice má pestrou historii, první písemné zmínky pocházejí z období vlády Václava II. (z konce 13. století), ale slovanské osídlení je doloženo už dávno předtím. Za vlády Jana Lucemburského počalo osídlování německým obyvatelstvem, k dalšímu výraznému poněmčení oblasti došlo po r. 1622. Teprve po druhé světové válce se v obci usídlili téměř výhradně Češi. Zčásti podél řeky Třebovky jsme pak došli k rybníku Hvězda, který byl založen v r. 1578, má plochu 82 ha a je tak jedním z největších na východním okraji Čech. Další obce - Nový Rybník, Semanín, kde jsme se zastavili u kostela sv. Bartoloměje s krásnou zvonicí, a pokračovali přes Borek zpátky do České Třebové.

Kromě naší galerie jsou k dispozici i fotky na Bohoušových stránkách.Fotogalerie: Č.Třebová a okolí