Slunečnou květnovou neděli jsme věnovali jarní vycházce s partou bývalých Karlových kolegyň a dalších přátel.

Auta jsme zaparkovali v Doudlebách n. Orl. a odtud se vydali pěšky přes Vyhnánov k vrbické rozhledně, tam jsme chvíli počkali na její otevření, pokochali se výhledy a pokračovali přes Vrbici do Potšejna. V Záměli jsme se v hospůdce při cestě podél Orlice občerstvili a pak už stále podél řeky zpět do Doudleb.Fotogalerie: Vrbice květen 2008